Onderwijsconcept

In het schoolplan 2016-2020 is veel aandacht voor het onderwijsconcept. In de veranderende maatschappij waarin er steeds meer andere vaardigheden van de mensen worden gevraagd is het belangrijk daar binnen het onderwijs op te anticiperen. De komende jaren passen we het onderwijs op school in de meest brede zin aan. We zoeken naar nieuwe vormen van onderwijs, bijvoorbeeld met inzet van ICT, maar ook naar de inhoud van de lessen. Middels informatiebijeenkomsten en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de stappen die worden gezet. 
In de brochure van de missie en visie wordt richting gekozen t.a.v het onderwijsconcept op de laatste bladzijde. Wilt u de missie en visie inzien klik dan op onderstaande link.

Sociale media

Sint Andreasschool

Word wie je bent

Log in