Links

Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?

Catent

Catent, stichting voor onderwijs en begeleiding, is het bevoegd gezag van 34 scholen voor basisonderwijs, waaronder de Sint Andreasschool.

InfoWMS

De website geeft informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de Wet medezeggenschap op scholen.

VKO

Katholiek onderwijs is een sterk merk: duurzaam van waarde. Katholiek onderwijs heeft een eigen visie op goed onderwijs die identiteit verbindt met onderwijskwaliteit.

CITO

Cito wordt internationaal erkend als expert in het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen.

Uitgeverij Pica

Uitgeverij Pica geeft actuele, toegankelijke boeken en aanverwante producten uit op het gebied van psychologie en onderwijs, en heeft een sterk boekenfonds met onder andere geprezen titels over gedrag, ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen.

Kinderpleinen

Spelletjessite

Yoleo

Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten.

CJG Hattem

Centrum voor Jeugd en Gezin Hattem

Kinderopvang Bij Lotte

Kinderopvangorganisatie

Partou

Kinderopvangorganisatie

Doomijn

Kinderopvangorganisatie

Flexibele Kinderopvang

Kinderopvangorganisatie

Sociale media

Sint Andreasschool

Word wie je bent

Log in