Opleidingsschool

Ieder schooljaar hebben we enkele stagiaires die bij ons op school praktijkervaring op komen doen. Zij komen voornamelijk vanuit de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Wij vinden het erg belangrijk dat studenten in de gelegenheid worden gesteld praktijkervaring op te doen en we willen hen daar graag behulpzaam bij zijn. 
Binnen onze school heeft er minimaal een groepsleerkracht de taak van Opleider in School (OIS). Deze OIS werkt samen met de studenten binnen onze school aan een gezamenlijk onderwerp. Samen vormen zij de stage-leergroep van onze school. Zij houden zich gedurende het schooljaar bezig met een onderwerp. Dit onderwerp is zowel voor het team als de stage-leergroep belangrijk. De stage-leergroep komt aan het einde van het schooljaar met nieuwe ontwikkelingen,  veranderingen en/of aanbevelingen zodat school en stage-leergroep hier beiden profijt van hebben.  Verder biedt deze Stage-leergroep de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en het bewust ontwikkelen van een onderzoekende houding.
Ieder jaar bieden we één WPO-student een stageplek. De WPO-student zit in het laatste jaar van zijn/haar opleiding. De WPO-stage is een verplicht onderdeel. Tijdens deze stage verzorgt de student over een heel jaar tweedagen in de week zelfstandig het onderwijs van één van de groepen. Bij ons op school is dat altijd in groep 5-6.
Dit jaar is Anouk Gerardu onze WPO-student.
 
 
Binnen onze school is Mary van der Sluis de opleider in de school (OIS). Ze begeleidt de stagiaires met het onderzoek en coacht de WPO-student.
 
 

Sociale media

Sint Andreasschool

Word wie je bent

Log in