Bestuursvorm

De Sint Andreasschool is aangesloten bij de stichting Catent.
Catent is het bevoegd gezag van 34 scholen voor het basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Facet en De Vonder). 
Op alle scholen samen werken circa 500 personeelsleden voor ruim 5.000 leerlingen. De scholen liggen verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.
Catent is een waarde gestuurde stichting waarin samenwerking gezocht wordt in de zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Daarbij wil Catent recht doen aan diversiteit, ook aan diversiteit in sturende waarden. Wij baseren ons hierbij van oorsprong op een katholiek-christelijke grondslag en de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs. Het overgrote deel van de scholen heeft dan ook een katholieke oorsprong, en een enkele school is oecumenisch.
 
In onderstaand kaartje ziet u de scholen die zijn aangesloten bij Catent. In het organogram is afgebeeld op welke wijze de organisatie bestuurd wordt. Voor meer informatie over de stichting Catent leest u verder op www.catent.nl.
 

Sociale media

Sint Andreasschool

Word wie je bent

Log in