Ouderparticipatie

Onze school is een gemeenschap van kinderen, groepsleerkrachten en ouders. We hebben als gezamenlijk doel om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ouders zijn daarbij weliswaar primair verantwoordelijk voor het opvoeden en leerkrachten voor het leren, maar een deel van het opvoeden gebeurt op school en thuis wordt immers ook geleerd. Opvoeden en leren hangen dus met elkaar samen. Daarom is een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders en leerkrachten essentieel. Kinderen laten opgroeien tot actieve en verantwoordelijke burgers is een van de doelen van ons onderwijs. Een actieve opstelling, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten voor alles wat met de schoolgemeenschap te maken heeft geeft kinderen daarin een goed voorbeeld. 
We doen er alles aan om ouders intensief bij het schoolgebeuren te betrekken en we zien ouders als volwaardige gesprekspartners als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. We willen ervoor zorgen dat ouders zich betrokken voelen en dat ouders en leerkrachten goed met elkaar samenwerken, in een sfeer van respect en wederzijds vertrouwen. We vinden dat er sprake is van ouderbetrokkenheid en een goede samenwerkingsrelatie als ouders en leerkrachten zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de (school)ontwikkeling van de kinderen.
 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar presenteert de ov de verschillende werkgroepen die komend jaar actief zullen zijn en heeft u de gelegenheid om zich in te tekenen voor een werkgroep. We gaan er van uit dat iedere ouder minimaal één keer per jaar zijn bijdrage levert op school.

Sociale media

Sint Andreasschool

Word wie je bent

Log in