Passend Onderwijs

Vanaf 01-08-2014 is de wet op Passend Onderwijs (wpo) van kracht. Met deze wet wordt getracht meer kinderen thuisnabij onderwijs te bieden, ongeacht de eventuele beperking die ze hebben. Daarmee wordt de klas een meer realistische afspiegeling van de samenleving, leren kinderen van elkaar dat een ieder verschillend is en hoeven er minder kinderen lang te reizen om onderwijs te krijgen.
De leerling gebonden financiering, ook wel 'ruzak' genaamd, komt met deze wetswijziging te vervallen. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk om elk kind onderwijs op maat te bieden. Deze samenwerkingsverbanden (swv) worden opnieuw ingericht.
Tot 1 augustus 2014 waren er swv'en ingericht rond een school voor speciaal basisonderwijs. Deze swv'en waren ingedeeld op denominatie.  De nieuwe swv'en zijn ingedeeld op postcode. Het swv is vanaf 01-08-2016 verantwoordelijk voor het bieden van alle vormen van onderwijs aan alle kinderen woonachtig in dit gebied.

Wilt u meer weten over wat Passend Onderwijs betekent voor het swv van onze school? Klik dan op onderstaande link. U vindt daar een brochure waarin exact uitgelegd staat hoe het swv er voor zorgt dat ieder kind de juiste ondersteuning krijgt. Wilt u weten hoe wij de zorg in de school hebben georganiseerd? Lees dan het zorgplan zorgvuldig door. U vindt het zorgplan bij de downloads. Daarin staat uitgelegd hoe we als school zorgen voor de juiste ondersteuning voor ieder kind.
Lees verder...

Sociale media

Sint Andreasschool

Word wie je bent

Log in